Arvete müük kiiresti ja lihtsalt

Kiir.io aitab leida parima rahastaja nii üksikarvete müügiks kui faktooringuks.


Kuidas toimib?

 1. Täida taotlus

  Sisesta info rahastatava arve või muu laenuvajaduse kohta

 2. Kogume pakkumised

  Saadame sinu eest päringud eri rahastajatele

 3. Võrdle võimalusi

  Tutvu pakkumistega ja vali sobivaimad

 4. Vali parim lahendus

  Paneme sind soovitud pakkujatega kontakti ja toetame suhtluses

Ärilaenu ABC

Ärilaene pakuvad Eestis nii pangad kui alternatiivsed rahastajad. Eri krediidilahendusi on palju - millised on põhilised laenutooted ja nende erinevused?

Klassikalised ärilaenud saab laias laastus jagada investeerimis- ja likviidsuslaenudeks.

Investeerimislaen on pika-ajaline ja sobib alginvesteeringuks või ka põhivara soetamiseks-renoveerimiseks. Likviidsuslaen on lühi-ajaline ning sellega rahastatakse juba käivat majandustegevust. Need laenutüübid on eri riskiastmega, mistõttu erinevad ka otsustusprotsessid, tagatised, hinnastamine jne. Investeerimislaenu taotlemine eeldab äriplaani ja selget tagatisi, samas kui likviidsuslaenu võib saada lihtsalt lepingu alusel, eriti pikemate kliendisuhete, suurte käivete ja tugevate klientide korral.

Likviidsuslaene on omakorda mitu eri tüüpi - käibekapitalilaen, arvelduslaen, sildfinanatseering, faktooring, arvete rahastamine jne. Alljärgnevalt on defineeritud peamised lahendused:

 • Käibekapitalilaen on lühiajaline laen, mis sobib väiksemate investeeringute tegemiseks. Laenuandjaga lepitakse kokku konkreetne summa ja tagasimaksegraafik, mis on üldiselt kuni 12 kuud.
 • Arvelduslaen on n-ö paindlik krediidiliin, mida saab kasutada väljastatud limiidi piires. Tagasimakse võib toimuda jooksvalt või lühema graafiku alusel.
 • Sildfinantseering on tavaliselt seotud peatselt ja kindlalt laekuva summaga. Üldiselt kasutatakse sildfinantseeringut projektitoetuste kontekstis, kus ettevõte ootab suurema finantseerijalt toetussumma laekumist, ent peab enne ellu viima seonduvad tegevused ja kulutused. Põhiosa tagasimakse käib tavaliselt ühes osas (bullet), samas kui intressimakseid tehakse jooksvalt.
 • Faktooring on müügiarvete rahastamine, mis võtab laenutaotleja ehk Müüja kõrval arvesse ka kliendi ehk Ostja riskiastet. Teatud juhtudel toetutakse ka ainult Ostja taustale, mis on eriti kasulik juhul, kui Ostja on riskiprofiili mõttes Müüjast tugevam. Nii saab heal juhul laenu ka lühikest aega tegutsenud või suurele kliendile ja suures mahus teenuseid osutav tarnija. Faktooringuga kaasnev üldiselt ka üksjagu paberitööd, kuivõrd Ostja peaks arve tasuma otse rahastaja kontole. Kõik Ostjad pole seda valmis tegema, vähemalt mitte üksikute arvete korral.
 • Arve rahastamine on faktooringu lihtsam versioon, mis sobib ka üksikute arvete rahastamiseks. Kui klassikaline faktooring eeldab üldiselt suuremaid mahte ja teinekord ka kogu müügiarvete portfelli rahastamist, siis arvete müük on oluliselt paindlikum, ent eeldab üldjuhul siiski arve tasumist rahastaja kontole. Arvete rahastamise juures jääb lõplik risk üldiselt laenuvõtja kanda, mistõttu võetakse krediidiotsuse tegemisel üldiselt arvesse nii laenuvõtja ehk Müüja kui ka tema kliendi ehk Ostja riskiprofiilid. Samas ostavad arveid ka laenuandjad, kes võtavad riski enda bilanssi või maandavad riski krediidikindlustusega. Viimane variant on eriti väärtuslik eksportivatele ettevõtetele, kelle äri suuremate ja kaugemate klientidega vajab lisakaitset.